Bogastvo in revščina v času Airbnbja in ‘delitvene’ ekonomije

Nujno branje: mladi sociolog Klemen Ploštajner tehtno, poglobljeno in neposredno o Airbnbju, o neoliberalnem podjetniškem modelu, o t. i. delitveni ekonomiji, gentrifikaciji, stanovanjski problematiki, o aktivnem državljanstvu, bogastvu in revščini in še o marsičem drugem. 

Airbnb ni nikoli zavračal zasebne lastnine, ampak jo je utrjeval, saj je že od vsega začetka omogočal nove oblike zaslužka. Nikakor ne posega v modele lastništva, ne vnaša novih konceptov skupnega ali deljenega lastništva, ampak zgolj omogoča, da nekdo, ki ima v lasti nepremičnino, lažje in v večjem obsegu dosega najemnike tega premoženja. Torej ne gre za delitev, gre za rentništvo. […]

Torej se Airbnb javnosti predstavlja za nekaj drugega, kot v resnici je?

Tako kot celotna t. i. delitvena ekonomija, ki za izrazjem skupnosti in solidarnosti skriva mizerno plačane taksiste brez varne zaposlitve, izkoriščane čistilke brez plačanih socialnih prispevkov, spodjedanje stanovanjske regulacije, ki napihuje nepremičninski balon in zvišuje najemnine … Kako je mogoče govoriti o delitvi v panogi, ki proizvaja najmlajše milijarderje in več deset milijard vredne mednarodne korporacije, ki si prizadevajo za agresivno rast s špekulativnim finančnim kapitalom.

Več tukaj: Klemen Ploštajner: Airbnb poglablja krizo dostopnosti stanovanj