Od napotnic do s. p.-jev

Zakaj je prekarizacija v Evropi dosegla ogromne razsežnosti in kako jo ustaviti?

O tem so pred kratkim kot medijski partner evropskega združenja preiskovalnih novinarjev Investigate Europe začeli poročati pri Podcrto.si, kjer se tematike lotevajo v obliki serije poglobljenih, raziskovalnih člankov. Delimo drugi tovrsten prispevek, in sicer o procesih degradacije delavskih pravic v Sloveniji in v Evropski uniji.

Vse države, za katere smo zbirali podatke, so spodbujale nestandardne oblike zaposlitve: delo za določen ali skrajšan delovni čas, pogodbeno delo, samozaposlovanje in »malo delo« (plačano začasno, občasno ali trajnejše časovno omejeno delo). Odpravile ali omilile so omejitve pri nestandardnem zaposlovanju delavcev in olajšale zaposlovanje pogodbenih ali agencijskih (zunanjih) delavcev. Zelo pogosta so bila skrajšanja odpovednih rokov in znižanja odpravnin, delodajalcem so bistveno olajšali odpuščanje iz poslovnih razlogov in jim omogočili individualna pogajanja z delavci – mimo sindikatov in kolektivnih pogodb. Veliko je bilo pritiskov na sindikate, kolektivno pogajanje marsikje ni več obvezno ali zavezujoče, zaostrila so se tudi pravila za prejemanje nadomestil, saj morajo iskalci zaposlitve marsikje sprejeti vsako (ali najmanj vsako drugo) ponudbo, ne glede na plačilo ali kvalificiranost.

Več v članku z naslovom: Od napotnic do s. p.-jev: degradacija pravic delavcev v Sloveniji in EU.