Ne gre za nedelje …

… ampak za dostojno delo za vse.

Problemi v trgovinskem sektorju v Sloveniji so večplastni, zato se na Sindikatu Mladi plus zavzemamo za sistemsko rešitev, ki bi delavkam in delavcem omogočila bolj dostojno delo ter lažje usklajevanje dela in prostega časa.

Rešitve tako ne vidimo zgolj v zaprtju trgovin ob nedeljah, temveč tudi v naslavljanju pomembnih vprašanj in dejavnikov, kot so dvig plač in dosledno spoštovanje zakonodaje, predvsem ko gre za delovni čas, neenakomerno razporejen urnik, prekomerno delo, nalaganje nadur in splošno preobremenjenost delavk in delavcev.

V celotnem sektorju je očitno tudi pomanjkanje kadra, kar je glavni razlog, da so delavke in delavci preobremenjeni in izčrpani, saj je nanje preloženo dodatno delo. Samo zaprtje trgovin ob nedeljah tega ne reši nujno, saj gre za pomembno širše vprašanje, ki ga je treba za delavke in delavce ugodno razrešiti tudi ob rednih delovnih dneh. Rešitev vidimo v kadrovskih okrepitvah znotraj sektorja in v hkratnem izboljšanju pogojev dela; delavk in delavcev odgovorni ne smejo siliti v delo z neenakomerno razporejenim delovnim časom, kar je nato eden od razlogov, da zaposleni ne morejo kakovostno preživljati svojega prostega časa. Prav tako jim je treba zagotoviti dostojno plačilo.

V trgovinskem sektorju dela tudi ogromno mladih, ki pa niso nujno redno zaposleni, temveč opravljajo delo prek študentske napotnice. Če gre pri tem za delo, ki vsebuje vse elemente delovnega razmerja, je jasno, da bi v tem primeru morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi, saj s študentskim delom ali z drugimi oblikami dela ne moremo nadomeščati rednih zaposlitev. Ravno zato pozivamo delodajalce, da zaposlujejo v skladu z zakonodajo, Inšpektorat RS za delo pa spodbujamo k izvajanju nadzora, preverjanju in sankcioniranju kršitev.

Verjamemo, da je treba omenjena vprašanja naslavljati tudi v okviru socialnega dialoga in s pomočjo nove kolektivne pogodbe, s katero bi morali izboljšati položaj delavk in delavcev v trgovinskem sektorju.

Na Sindikatu Mladi plus smo tako ZA počitek in prosti čas, za čas zase in za družino, a najprej tudi – ZA dosledno spoštovanje zakonodaje, za dostojno delo, življenje in plačilo vseh delavk in delavcev.