Boj se nadaljuje! – Sindikat Mladi plus z novim vodstvom

V četrtek, 28. 9., smo na Sindikatu Mladi plus izvedli tretjo konferenco, na kateri smo obravnavali poročilo o delu Sindikata Mladi plus v preteklih treh letih ter program dela za obdobje 2017 – 2019, sprejeli spremembe statuta in izvolili novo vodstvo.

Pri vodilnem sindikatu za mlade v Sloveniji smo se ozrli na do sedaj opravljeno delo ter se posvetili izzivom in nalogam, ki nas čakajo v (bližnji) prihodnosti. Po dobrih šestih letih dela je mogoče reči, da je organizacija, ki je leta 2011 v okviru kampanje proti zakonu o malem delu nastala kot eksperiment, na pravi poti, s člani in članicami, aktivisti in aktivistkami, polnimi energije, znanja, volje, poguma, upornosti in zagnanosti, da spremenimo stvari na bolje.

Govorci

Konferenco je z uvodnim nagovorom odprl predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v odhajanju Dušan Semolič, ki je poudaril, da izjemno ceni in spoštuje delo Sindikata Mladi plus, pri tem pa dal vedeti, da sindikat mladih nedvomno pušča sledove znotraj širšega sindikalnega gibanja v Sloveniji, saj mladim sindikalistom in sindikalistkam pri njihovih mnenjih in prepričanjih pogosto sledijo tudi starejši sindikalni kolegi. Zaključil je z mislijo, da bodo sindikati, med njimi tudi Sindikat Mladi plus, v prihodnosti še vedno igrali pomembno vlogo.

Naslednji govorec Pavle Vrhovec, generalni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je povedal, da v današnji družbi prehitro pozabljamo na sindikalne dosežke iz preteklosti in da je ravno zato impresioniran nad dejavnostmi in aktivnostmi Sindikata Mladi plus, ekipi pa je zaželel veliko uspehov tudi v bodoče.

David Švarc, predsednik Svobodnega sindikata Slovenije (SSS), katerega del je Sindikat Mladi plus, je mlade sindikalistke in sindikaliste pohvalil za rušenje predsodkov v glavah mladih o sindikalnem gibanju, kar je v času, ko je vedno težje priti do zaposlitve, ko se mladi čedalje kasneje zaposlujejo, to pa vodi tako v upad sindikalnega članstva kot v splošno odtujenost, še kako pomembno. Dodal je še, da je pozitivno presenečen nad uspešnim pozicioniranjem sindikata mladih, ki je danes močnejši in uspešnejši, kot so mnogi pričakovali ob njegovi ustanovitvi.

Rok Primožič, zadnji govorec in vršilec dolžnosti direktorja Urada RS za mladino, pa je povedal, da kot predstavnik javne institucije, ki se prvenstveno ukvarja z mladimi, zagovarja aktivno participacijo mladih v različnih družbenih strukturah. Pri tem ga zelo veseli, da tudi znotraj sindikalnega gibanja obstaja možnost za aktivno sodelovanje mladih.

Načrti za prihodnost

V prihodnjih dveh letih na Sindikatu Mladi plus načrtujemo marsikaj: rdeča nit delovanja sindikata bo ostalo prizadevanje za dostojno delo in dostojno življenje, pri tem pa se bomo še tesneje povezali z našimi članicami in člani. Na področju zagovorništva bo glavno vodilo izboljšanje položaja mladih, predvsem pri prehodu iz izobraževanja na trg dela. Nadaljevali bomo z usposabljanji, delavnicami in izobraževanji, ki jih bomo vsebinsko še razširili. Prizadevali si bomo tudi za krepitev članstva, za nadaljnje vzpostavljanje regijskih odborov ter snovali s tem povezane nove akcije in kampanje. Ko gre za področje raziskovanja, pa se bomo še naprej ukvarjali s preučevanjem položaja mladih na trgu dela, opravljali razne ankete, raziskave in podobno.

Novo vodstvo

Za predsednico Sindikata Mladi plus je bila izvoljena Tea Jarc, ki je na tem položaju nasledila Zalo Turšič. Prav tako sta bila na novo izbrana Izvršni in Nadzorni odbor sindikata, medtem ko sekretarka sindikata ostaja Sanja Leban Trojar. Lahko rečemo, da ekipo, ki bo vodila Sindikat Mladi plus, sestavljajo že izkušeni in utečeni aktivisti in aktivistke, ki dobro poznajo številne nianse in kompleksne plati sindikalnega udejstvovanja, kar je dober obet za prihodnost.

Novopečena predsednica Tea Jarc je ob izvolitvi povedala, da mladi, ki šele vstopajo na trg dela, ki so brezposelni ali pa delajo v prekarnih oblikah dela, potrebujejo močnega zagovornika, da se bo zavzel za njihove interese, saj spadajo med ranljivejše družbene skupine. Na Sindikatu Mladi plus, je dejala, počnemo točno to: borimo se za dostojno delo in dostojno življenje vseh, spodbujamo participacijo mladih v družbi in pri sprejemanju odločitev, ter krepimo zavest o pomenu sindikalnega organiziranja in družbene solidarnosti.

Tea je še dodala: »Prepričana sem, da bomo z novo super ekipo še naprej na kreativen, včasih pa tudi na provokativen in mladim prijazen način opozarjali na teme, ki so za mlade pomembne in pri tem predstavljali tisti kritičen, a tudi konstruktiven glas mladih pri oblikovanju politik na državni ravni in pri boju za boljšo družbo.«

Če sklenemo: za Sindikatom Mladi plus so pestra in aktivnosti polna tri leta, v katerih smo naredili velik korak naprej, z organizacijskega, vsebinskega, kadrovskega in še kakšnega vidika, z novim vodstvom pa smo pripravljeni na nove naloge in še smelejše podvige. Zato – s polnimi jadri naprej! Boj se nadaljuje! Skupaj smo močnejši! 😉

Nekaj foto utrinkov: