Zdravje ljudi in stanje sistema

Grenka zgodba: o zdravju pri delu in bolniški odsotnosti v času, ko s(m)o delavke in delavci različnih generacij in ozadij na delovnih mestih vseh vrst pod čedalje večjim pritiskom. Piše novinarka Kristina Božič v Večeru: Zdravje ljudi kaže tudi stanje sistema.

“Dr. Daniela Fiket govori iz izkušenj psihiatrinje in pacientke. Opisuje razširjenost prezentizma, preobremenjenosti in izgorelosti. “A bolan delavec na delovnem mestu ne koristi nikomur. Škoduje sebi, svoji družini in še mnogim, ki jih sreča na delovnem mestu. Raziskave potrjujejo, da je za delodajalca neprimerno večja škoda, če je bolna oseba v službi, kot če gre nekdo, ki zboli, na bolniško. A delovišč, kjer je prisoten občutek pritiska, da morajo biti ljudje na delovnem mestu, ni malo,” opozarja.”