O slabo plačanih gostinskih delavcih

Prepogosto slišimo delodajalce, kako se pritožujejo o pomanjkanju kadra v gostinstvu in turizmu, bolj redko pa se vprašajo: zakaj je tako? Članek, ki ga prilagamo, jim ponuja zelo jasen odgovor: uredite razmere, spoštujte zakonodajo in začnite ljudi dostojno plačevati!

Kar od 10 do 15% zaposlenih v slovenskem turizmu prejema minimalno plačo. V kolikor želijo boljše zaslužke, morajo delati nadure, ki pa velikokrat ostanejo neizplačane. V letu 2016 je tako ostalo 500.000 evidentiranih presežnih ur. Zanimiv je tudi podatek, ki pravi, da je konec lanskega leta bilo v slovenskem gostinstvu in turizmu uradno zaposlenih 29.886 oseb, od tega v rednem delovnem razmerju 17.215, kar 12.000 pa je bilo samozaposlenih oz. prekarnih delavcev in delavk. No, poleg tega pa se delodajalci v gostinstvu in turizmu lotevajo tudi “inovativnih poslovnih modelov”, s katerimi poiščejo tuje študente za opravljanje prakse v Sloveniji in jih plačujejo 1€ na uro, na kar smo na Sindikatu Mladi plus opozorili lani.

Celoten članek iz Dela, iz katerega so omenjeni podatki, je dostopen tu.