NPK mladinski delavec

V petek, 2.6.2017, je bilo končno izvedeno sklepno dejanje za sprejem Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) mladinski delavec/mladinska delavka, pri čemer smo aktivno sodelovali tudi predstavniki Sindikata Mladi plus. 

Več let se že v mladinskem sektorju borimo za priznavanje mladinskega dela in kompetenc, ki jih pridobivamo (mladi) v mladinskem sektorju. Za oblikovanje NPK je bila oblikovana strokovna skupina, v kateri smo sodelovali tudi predstavniki SM+. Po večletnem delu, dokazovanju in tudi po nekaj političnih zapletih, nam je le uspelo.

Zahtevanost poklica je opredeljena na V. stopnji zahtevnosti, verjamemo pa, da bo NPK  mnogim zaposlenim mladinskim delavkam in delavcem,  kot tudi izkušenejšim prostovoljcem, ki bodo po več let delovali v mladinskih organizacijah, omogočil tudi formalno priznanje njihovih neformalno pridobljenih kompetenc.

Ključna dokumenta sta poklicni standard in Katalog znanj in spretnosti. Poklicni standard vsebuje področja dela mladinskega delavca in pa tudi seznam kompetenc, ki sodijo k tej poklicni kvalifikaciji.

Končno verzijo poklicnega standarda si lahko prebereš tukaj.

Nekaj besed o NPK:

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Nacionalna poklicna kvalifikacija ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem.

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.

Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope:
1. prijava kandidata
2. svetovanje kandidatu in priprava njegove zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja …)
3. preverjanje in potrjevanje NPK

Več o tem si lahko preberete na NPK-jih si lahko preberete tu.