Delu čast in oblast? Buča, gospod župan, buča!

“Včasih smo s ponosom govorili ta slogan – delu čast in oblast. Danes je mnogim nerodno da to rečejo, jaz bi samo še dopolnil, da je še prišel čas, da spet rečemo: dobremu delu čas in oblast.” – Zoran Janković, Rožnik, 1. maj 2017

BUČA!

Ljubljanski župan delavske slogane uporablja zgolj v svojih govorih in jih pozabi uresničevati pri delavcih in delavkah, ki vsakodnevno opravljajo delo za Mestno občino Ljubljana.

Nedolgo nazaj so Mestno občino Ljubljana nekateri svetniki pozvali, naj zaposli čistilke in varnostnike, ki svoje delo opravljajo v prostorih mestne uprave, a so zaposleni pri zunanjih izvajalcih. Pred leti so namreč odgovorni ti dve skupini delavcev in delavk “outsourcali”, kar pomeni, da omenjeni delavci zdaj delajo za minimalno plačo pri zunanjih izvajalcih, medtem ko bi ob redni zaposlitvi pri občinskih organih zelo verjetno imeli boljše delovne pogoje, saj bi pri njihovem delu veljala pravila, ki veljajo za javni sektor.

Predstavniki MOL so omenjeni poziv zavrnili z utemeljitvijo, da je za Mestno občino Ljubljana temeljna dejavnost zagotavljanje storitev za občane in občanke Ljubljane, čemur naj bi posvečali osrednjo pozornost. Ob tem so tudi povedali, da bi tako morali zaposliti 28 čistilcev in čistilk ter 44 varnostnikov oziroma varnostnic.

Župan Janković na proslavah, povezanih s praznikom dela, rad oživlja razne parole in napoveduje konec kapitalizma, a ob tem ne zagotavlja niti dobrih delovnih pogojev za tiste, ki na MOL delajo. Pri tem delavke in delavce v imenu nižjih stroškov obravnava kot storitev. Župana tako pozivamo: namesto opletanja z delavskimi slogani, se raje posvetite zagotavljanju varnih zaposlitev, socialne varnosti in dostojnega dela!