Podnebni shod – budnica vladi: govor Sindikata Mladi plus

Sindikat Mladi plus je bil del koalicije več kot sedemdesetih civilnodružbenih organizacij z različnih področij, ki so odgovornim v državi na podnebnem shodu – v okviru kampanje Break free – v sredo, 29. 3., priredile budnico in jih pozvale k ambicioznejši okoljski politiki. Objavljamo govor, ki ga je imel na dogodku naš aktivist Želimir:

“Pogosto lahko poslušamo, da sta skrb za okolje ter boj za delovna mesta v konfliktu, in celo, da je ustvarjanje delovnih mest pomembnejša od naslavljanja podnebnih sprememb.

Danes smo tukaj, da jasno povemo, da to ne drži!

Glede na obseg podnebnih sprememb in trendov, ki nastajajo na trgu dela, je jasno, da nimamo časa, da jih rešujemo ločeno ali zaporedoma.

Treba jih je naslavljati skupaj, na celovit in komplementaren način.

To pomeni, da imamo ob ustvarjanju trajnostnih načinov delovanja vedno v mislih tudi ustvarjanje dostojnega dela in socialno vključenost.

V kolikor želimo, da kot družba napredujemo in ustvarjamo dostojno življenje z dostojnim delom, se moramo vsi začeti zavedati, da bo to moralo temeljiti na ohranjanju, upravljanju in obnavljanju naravnih virov, na katerih temelji naše celotno življenje, vključno z gospodarstvom in delovnimi mesti.

Če tega ne naslovimo pravočasno in na celosten način, bodo negativne posledice ogromne, zlasti za že zdaj deprivilegirane družbene skupine. To pomeni konec možnosti človeškega razvoja prihodnjih generacij, ter tudi škodo za močno opevano gospodarsko rast.

Učinki oziroma posledice podnebnih sprememb so vedno bile neenakomerno porazdeljene in najbolj prizadeti bodo tisti, ki so že danes ogroženi.

Najprej so to revni zaposleni, tisti  ki delajo v sivi ekonomiji, sezonski in priložnostni delavci, samozaposleni in mikro ter majhna podjetja. Poleg tega bodo posledice občutne za sektorje, ki so najbolj odvisni od naravnih virov in podnebja, kot so energija, voda, kmetijstvo in za proizvodnjo hrane, turizem, promet, javne storitve in industrijo.

To je slika katastrofalnih podnebnih sprememb. Če jih ne preprečimo, bosta dostojno delo in socialna varnost v še večji meri postala iluzija oziroma ostanek iz preteklosti.

Današnje sporočilo vladi je tako jasno: boj proti podnebnim spremembam in ustvarjanje pogojev za pravičen prehod v bolj trajnostno družbo ni ena od možnosti delovanja v prihodnosti, ampak nujnost sedanjosti!”