Maminih sinčkov ne zaposlujemo!

Danes beremo in delimo tole; tehten, kritičen in na mestu komentar o mladih na trgu dela. Povod za tekst pa je bila okrogla miza z naslovom ‘Maminih sinčkov ne zaposlujemo!‘, ki jo je v okviru letošnje Informative, največjega vseslovenskega sejma izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja, organiziral Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov (!). Takole je zapisal avtor Luka Lukič:

“Zato je ključnega pomena, da se zavrže ideologija neukrotljivih razmer na trgu, ki je čudežno postal prekonkurečen za prekvalificirane delavce, saj vse ugotovitve tovrstnih okroglih miz do zdaj niso niti ustavile niti omilile marginalizacije mladih na trgu dela. Norost se bo ustavila, šele ko jo bodo dejansko prepoznali. Ko plača, regres in dopust ne bodo obravnavani kot privilegij, tako kot ni privilegij kupnina trgovcu za želen izdelek in ko bodo javne institucije, namesto da se hvalijo s tem, kako so mladostniku omogočile redno pogodbeno partnerstvo, ko se samozaposli in prevzame bremena dajatev nase, tako prikrito delovno razmerje takoj prijavili inšpektoratu za delo. Šele ob takem miselnem preskoku bi dejansko lahko začeli mlade opremljati s potrebnimi mehkimi kompetencami, ki vključujejo predvsem ustrezno cenitev lastnega dela in ne nazadnje tudi državljansko dolžnost postavljanja po robu kršilcem pravic delavcev.« 

Prav slednje pa poizkušamo pri Sindikatu Mladi plus doseči z našim projektom Kažipot do dostojnega dela in na sploh z našim sindikalnim delom. Dovolj je namreč takih slaboumnih in škodljivih okroglih miz! Prihodnost je v povezovanju, organiziranju in solidarnosti, ne pa v samoponiževanju iskalcev zaposlitve in pokroviteljskem odnosu delodajalcev. Treba je stopiti skupaj in jasno povedati, kaj je narobe.

Preberite tekst v celoti TUKAJ.