AKTIVIRAMO. POVEZUJEMO. ZAPOSLUJEMO.

Želimo opolnomočiti mlade, jim odpreti vrata do novih znanj in veščin, izboljšati tako njihove zaposlitvene možnosti kot tudi njihovo splošno razgledanost, sposobnost za kritično razmišljanje, empatijo in občutljivost za različne družbene probleme, obenem pa jih spodbuditi k solidarnosti in zavzemanju za sočloveka.

Verjameš, da vsak od nas lahko prispeva k boljšemu jutri in ti ni vseeno v kakšni družbi živiš?

Imaš kopico idej, pa ne veš kam z njimi?

So ti blizu vrednote, kot so solidarnost, dostojno delo in človekove pravice?

Bi rad_a spremenil_a svet na bolje?

Sindikat Mladi plus z veseljem napoveduje zagon novega projekta Kažipot do dostojnega dela, v katerega se lahko vključiš tudi ti!

Za kaj gre?

Kažipot do dostojnega dela je projekt Sindikata Mladi plus, s katerim smo uspešno kandidirali na javnem razpisu »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

S projektom vzpostavljamo okolje, smernice in mehanizme, s pomočjo katerih bodo mladi lažje vstopili na trg dela in krepili pomen dostojnega dela in socialnega dialoga. Povezali bomo več glavnih igralcev: najprej aktivne mlade, ki želijo s pomočjo mladinskega dela in neformalnega izobraževanja pridobiti ključne kompetence za vstop na trg dela, nato pa še sindikate, delodajalce in tudi Zavod RS za zaposlovanje. Obenem pa bomo izbranim mladim omogočili možnost širšega sindikalnega udejstvovanja in kratkoročno zaposlitev.
Iščemo motivirane, samoiniciativne, razmišljujoče in radovedne mlade osebe, ki jim niso tuje vrednote sindikalizma in delavskega organiziranja oziroma bi o njih rade izvedele več, obenem pa jih zanima boj za izboljšanje položaja mladih, predvsem na področju delovnih in socialnih pravic.

Kaj ponujamo?

V vseh slovenskih regijah (pomurska, podravska, jugovzhodna, osrednjeslovenska, gorenjska, obalno-kraška, goriška, primorsko-notranjska, posavska, zasavska, savinjska, koroška) bomo v letih 2017 in 2018 izvedli modul večmesečnega usposabljanja, ki bo zajel celo vrsto zanimivih izobraževanj in drugih relevantnih aktivnosti. Naslavljali bomo različne tematike s področja zaposlovanja in dostojnega dela, obenem pa bomo udeleženkam in udeležencem zagotovili možnost pridobivanja znanja in kompetenc, ki so pomembne pri oblikovanju promocijskih aktivnosti in kampanj, uporabne pri vrsti poklicev in na splošno iskane znotraj mladinskega sektorja.

Lotili se bomo naslednjih vsebin:

• SINDIKALNE VSEBINE
Vse, kar ste hoteli vedeti o elementih delovnega razmerja, oblikah dela, socialnem dialogu, sindikalni dejavnosti, dostojnem delu, pa niste imeli koga vprašati;

• AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO
Vse o participaciji mladih v družbi, o možnosti sodelovanja v procesih odločanja, tudi znotraj sindikalnih organizacij;

• ZAPOSLITVENE VSEBINE
Vse o prehodu na trg dela, ukrepih aktivne politike zaposlovanja, o iskanju dela v tujini, davkih, socialni varnosti;

• MEHKE VEŠČINE
Naslavljanje komunikacijskih, organizacijskih in medosebnih veščin na delovnem mestu, o timskem delu, o soočanju z izzivi in problemi na delovnem mestu in njihovemu reševanju …

• SPECIFIČNE KOMPETENCE

V vsaki regiji bodo udeleženci imeli možnost izobraževanja z enega izmed specifičnih področij, znotraj katerih bodo pridobili praktična znanja in izkušnje. Ta področja so:

• Fotografiranje in objava fotografij;
• Osnove marketinga in komunikacija prek družbenih omrežij;
• Osnove oblikovanja: namizno založništvo in priprava slikovnega materiala za tisk in splet, osnove grafičnega oblikovanja;
• Osnove video produkcije: priprava video materialov, snemanje, montiranje ter objava video materialov;
• Osnove zvočnega snemanja in podcastov: priprava, snemanje in objava;
• Reportaže in kreativno pisanje.

Z modulom večmesečnega usposabljanja želimo mladim nuditi izobraževanja, ki jim bodo pomagala na poti iz izobraževanja na trg dela in jih opolnomočila za aktivno sodelovanje v procesih odločanja ter pri zagotavljanju dostojnega dela za mlade. S pridobljenim znanjem želimo mlade pomembno opolnomočiti, jim omogočiti dostop do novih znanj in veščin in s tem izboljšati ne samo njihove zaposlitvene možnosti, temveč tudi njihovo splošno razgledanost, sposobnost za kritično razmišljanje, za empatijo in občutljivost za različne družbene probleme, obenem pa jih spodbuditi k solidarnosti in zavzemanju za sočloveka.

Izbranim mladim bomo po koncu usposabljanja omogočili možnost širšega sindikalnega udejstvovanja in kratkoročno zaposlitev znotraj različnih sindikalnih struktur, obenem pa bomo preučili tudi možnost daljšega sodelovanja. Tako želimo mladim omogočiti delovne izkušnje, ki jim bodo koristile tudi kasneje ter predstavljale reference za iskanje novih zaposlitev.

KOMU JE PROJEKT NAMENJEN?

Projekt je namenjen iskalcem zaposlitve, ki so že aktivni znotraj mladinskega dela oziroma bi se v mladinsko delo radi vključili in mladim v zaključnih letnikih šolanja, ki si želijo več znanja o konceptu dostojnega dela in več možnosti za aktivno udejstvovanje v družbi. Projekt je namenjen mladim v starosti od 15 do 29 let.

POMEMBNO

Gre za okviren, preliminaren poziv, s katerimi želimo potipati teren in ugotoviti približno število zainteresiranih. Vse zainteresirane bomo pravočasno obvestili o vseh tehničnih in logističnih podrobnostih. Usposabljanja bodo trajala pet mesecev, v obsegu 50 ur po posamezni regiji. V prvi polovici leta 2017 bomo prisotni v pomurski, podravski, jugovzhodni, osrednjeslovenski, gorenjski in obalno-kraški regiji, v prvi polovici leta 2018 pa bomo prisotni v goriški, primorsko-notranjski, posavski, zasavski, savinjski, in koroški regiji.

TE ZANIMA?

Za več informacij in za sodelovanje v projektu se lahko prijaviš na: http://bit.ly/2fCK58e

Dodatne informacije na: info@mladiplus.si