STOP KRŠITVAM – ZA DOSTOJNO DELO!

Prepoznajmo kršitve, poznajmo svoje pravice in se borimo za dostojno delo!

Prekarne oblike dela so vse bolj razširjene, predvsem med mladimi, ki so pripravljeni prevzeti kakršnokoli obliko dela, v to pa jih sili eksistencialna stiska in želja po osamosvojitvi.

Velikokrat pa delodajalci te prekarne oblike dela uporabljajo tudi, ko bi moralo iti za redne zaposlitve in s tem za pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Prekarne oblike dela so tiste, ki so za delodajalce cenejše in bolj fleksibilne- npr. avtorska pogodba, podjemna pogodba, študentsko delo, delo preko s.p.- na drugi strani pa so zaradi tega manj varne za delavke in delavce; s tem nimajo enakih socialnih, pravnih in ekonomskih pravic. S takim delavcem ali delavko se lahko iz danes na jutri prekine delo, ne uživajo plačanega dopusta, bolniške, porodniške, ne dobijo regresa, in podobno.

Ko gre za vse elemente delovnega razmerja, zaradi česar bi morale biti sklenjene pogodbe o zaposlitvi, govorimo tudi o kršenju zakona (ZDR-1).

Na Sindikatu Mladi plus opažamo pojav vse večjega števila oglasov delodajalcev, kjer opisujejo delo, ki ima vse elemente delovnega razmerja, a želijo delavca ali delavko najeti preko prekarnih oblik dela. Zaradi tega smo se odločili, da se bomo na to situacijo odzvali s kampanjo “Stop krštivam – ZA dostojno delo!”:

1) Na Sindikatu Mladi plus bomo sledili oglasom in tiste, kjer prepoznamo elemente delovnega razmerja in s tem potencialne kršitve, prijavljali pristojnim organom, torej Inštektoratu za delo.

Trenutno je Inšpektorat za delo v Sloveniji izjemno kadrovsko in finančno podhranjen, zato le stežka nadzoruje vse delodajalce in ugotavlja kršitve. Prav tako Inšpektorat za delo nima pravih pristojnosti, ki bi ob ugotovitvi elementov delovnega razmerja lahko odredilo zaposlitev, zato si želimo s spremembo Zakona o Inšpekciji dela povečati pristojnosti Inšpektorata ter zagotoviti večjo varnost delavcev. Več o tem si lahko preberete o našem stališču tu.

2) Iskalce zaposlitve in tiste, ki delo že opravljajo bomo informirali o njihovih pravicah.

V primeru, da zasledimo problematičen oglas, ga bomo tudi javno objavili z razlago potencialne kršitve in tako iskalce zaposlitve in tiste, ki delo že opravljajo, informirali o tematiki, elementih delovnega razmerja ter njihovih pravicah.

3) Obvestili bomo delodajalca, ki delo razpisuje o tem, da sumimo, da gre za elemente delovnega razmerja, izpostavili pravna določila na tem področju in pozvali k zaposlitvi v skladu z zakonom.

Obveščanje delodajalcev in posrednikov oglasov za delo izvajamo v sodelovanju z Gibanjem za dostojno delo in socialno družbo.

Izvajali bomo poostren nadzor nad delodajalci ter portali za posredovanje dela.

Naš prvi fokus bo na oglasih, v katerih delodajalci zahtevajo opravljanje dela preko s.p.. Pozorni bomo na oglase za delo, ki poteka:

– pod nadzorom delodajalca,

– po navodilih delodajalca,

– dlje časa (če morda celo piše, za koliko ur na dan/teden/mesec),

– osebno,

– za plačilo.

Že iz teh značilnosti lahko sklepamo, da gre verjetno za elemente delovnega razmerja in bi zato morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Namen poostrenega nadzora je spodbujanje delodajalcev, da spoštujejo zakon. Želimo si zmanjšanja števila oblik prekarnih oblik dela, predvsem razširjenosti tovrstnih oblik dela med mladimi – verjamemo, da si dostojno delo zaslužimo vsi!

Kljub temu, da smo mladi zaradi okoliščin prisiljeni v to, da sprejmemo kakršnokoli delo, to ne pomeni, da so kršitve sprejemljive. Nujno se moramo zavedati pravic in se zadnje boriti!

Tudi mladi si zaslužimo in upravičeno zahtevamo, da imamo priložnost za ustvarjanje lastne prihodnosti in dostojnega življenja. In ne pričakujemo nič manj.

Pozivamo vas, da se akciji pridružite tudi vi, tako, da nam pošljete oz. delite oglase za delo, za katere menite, da bi lahko predstavljali kršitve. Opozorite nas preko facebooka ali e- mail naslova: info@mladiplus.si

V okviru kampanje smo 24. 5. 2016 izvedli novinarsko konferenco. Izjavo si lahko preberete tukaj: izjava_za_javnost_stop_krsitvam

rokezig