DNEVI MLADIH SINDIKATA MLADI PLUS

Dnevi mladih Sindikata Mladi plus; Kdo jamči za mlade – ali kaj lahko skupaj naredimo za dostojno delo in življenje mladih?
Zadnje leto se o mladih veliko govori. To priznamo. Sprašujemo pa se – koliko se za mlade v resnici tudi naredi in kako so mladi s temi ukrepi zadovoljni. Zato sklicujemo mlade in organiziramo dneve mladih. Cilj vseh dogodkov je predstaviti ukrepe na področju aktivne politike zaposlovanja mladih in predvsem; od mladih izvedeti, kaj si o ukrepih mislijo, kaj želijo, kaj zahtevajo in kaj pričakujejo. Vsi dogodki so v prvi vrsti namenjeni mladim, zato – pridi in sodeluj!

NOVINARSKA KONFERENCA – 16. 2. 2015 OB 11.00
Začenjamo v ponedeljek, 16. 2. 2015 ob 11.00, z novinarsko konferenco, ki je odprta tudi za vse zainteresirane mlade, kjer bosta Tea Jarc, prej predsednica Mladinskega sveta Slovenije, sedaj aktivistka Sindikata Mladi plus, in Sanja Leban Trojar, sekretarka Sindkata Mladi plus predstavili svoj pogled na kreiranje in realizacijo ukrepov Jamstva za mlade.
Pregledali bomo vse ukrepe, preverili, koliko od njih je bilo realiziranih, koliko sredstev je v resnici namenjenih za mlade. Odgovorili bomo na morebitna vprašanja in napovedali naslednje dogodke.

JAVNA TRIBUNA – NEPLAČANO DELO – 18. 2. 2015
V sredo, 18. 2. 2015 ob 17.00, vas vabimo na Javno tribuno o neplačanem delu, na kateri bomo odprli teme neplačanih pripravništev, praks, razvrednotenja dela ter možnosti organiziranja mladih v boju za plačilo v trenutnem družbeno-ekonomskemu kontekstu. Na javni tribuni bo lahko spregovoril vsak, ki želi deliti svojo izkušnjo, mnenje ali predloge rešitev, kako na posameznem področju ali na splošno, v državi urediti problematiko neplačanih del.
Vsak govorec bo imel na razpolago 5 minut, da predstavi svoj pogled na problematiko in da predlaga svojo rešitev. Svojo udeležbo so že potrdili mladi iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Slovenske filantropije, Fakultete za socialno delo, Fakultete za arhitekturo in drugi. Želimo si, da bi bil med njimi tudi – ti. Napovej se nam na info@mladiplus.si in oglasi se, v sredo, 18. 2.!

DVODNEVNI DOGODEK – KDO JAMČI ZA MLADE? – 19. IN 20. 2. 2015*
V četrtek, 19. 2. 2015, in petek, 20. 2. 2015 sledi dvodnevni dogodek – Kdo jamči za mlade, na katerem želimo pretresti ukrepe iz paketa Jamstvo za mlade.
Jamstvo za mlade je nabor ukrepov, katerih namen je mladim olajšati prehod v svet dela.Natančneje; vsaki mladi osebi do 29. leta starosti naj bi se z ukrepi zagotovila možnost dodatnega usposabljanja ali dela. V Sloveniji je načrt izvajanja zaenkrat zastavljen za leti 2014 in 2015, medtem ko nadaljnje delovanje še ni določeno. V Sindikatu Mladi plus želimo, da bi imeli mladi možnost sodelovati v procesu določanja politik, pomembno pa je tudi, da so obveščeni o procesih, ki vplivajo na njihova življenja.
S tem namenom organiziramo dvodnevni dogodek, v katerem bodo mladi udeleženci imeli možnost sodelovati v razpravah o temah, ki so med bolj perečimi v tem trenutku in zadevajo mlade, in pa v oblikovanju predlogov. Ti bodo kasneje posredovani pristojnim ministrstvom, torej Ministrstvu za izobraževanje, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvu za gospodarstvo. Evropska Unija mora temeljiti na načelih demokracije in transparentnosti in z našim projektom želimo spodbuditi prav to. V aktivnostih bo sodelovalo tudi nekaj hrvaških kolegov iz Mreže mladih Hrvaške, ki bodo predstavili, kako se Jamstvo izvaja tam. Skozi predstavitev programov, predvsem dobrih ter slabih praks, in primerjavo izvedbe, bomo skupaj oblikovali predloge za izvajanje po preteku sedanjega načrta 2014-2015.
*Prav vsi mladi, do 30. leta starosti, se lahko prijavite na dogodek in sodelujete v oblikovanju predlogov politik, ki neposredno vplivajo na vaša življenja! To storite tako, da na info@mladiplus.si pošljete sporočilo s svojimi podatki (ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča). V primeru, da ne živite v Ljubljani, vam krijemo stroške prevoza in prenočišča v času dogodka.

JAMSTVO ZA MLADE – HRVAŠKA IN SLOVENIJA (PREDSTAVITEV UKREPOV IN 2 OKROGLI MIZI – 19. 2. 2015)
V četrtek, 19. 2 ob 14:00, začenjamo s predstavitvijo ukrepov v okviru Jamstva za mlade v Sloveniji in na Hrvaškem. Predstavniki iz Mreže mladih Hrvaške in Sindikata Mladi plus bodo predstavili analizo izvedbe Jamstva, s poudarkom na dobrih praksah v obeh državah.
Ob 16:00 (prav tako v četrtek, 19. 2.) pripravljamo okroglo mizo o dostojnem delu: Govorniki bodo predstavili pojem dostojnega dela ter različne procese, ki ga v današnjem času ogrožajo.
Ob 17:30 sledi okrogla miza o ustvarjanju delovnih mest: Predstavljene bodo možnosti ustvarjanja delovnih mest. Fokus bo predvsem na tistih, ki mladih ne spravljajo v še bolj negotov položaj in so družbeno odgovorne.

JAMSTVO ZA MLADE – KREIRANJE UKREPOV – DELO V SKUPINAH – 20. 2. 2015

Petek, 20. 2. med 10.00 in 14.00, je namenjen delu v skupinah in oblikovanju predlogov ukrepov.