KDO JAMČI ZA MLADE?

Sindikat Mladi plus v februarju pripravlja dvodnevni dogodek Kdo jamči za mlade?. Osnovni namen projekta je pregled dosedanjih ukrepov Jamstva za mlade, predstavitev dobrih praks, ter oblikovanje predlogov za nadaljnjo izvedbo.

Spoznaj programe, ki ti lahko omogočijo dodatno usposabljanje in pridobivanje izkušenj!
Sodeluj v razpravah o trenutnemu stanju v Sloveniji – o prekarnosti mladih, ustvarjanju delovnih mest in dostojnemu delu!
Skupaj z drugimi oblikuj lastne predloge za prihodnje politike!

Lokacija: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
Čas: 19. in 20. 2. 2015

OPIS DOGODKA:

četrtek, 19. februar
14:00
Predstavitev ukrepov v okviru Jamstva za mlade v Sloveniji in na Hrvaškem. Predstavniki iz Mreže mladih Hrvaške in Sindikata Mladi plus bodo predstavili analizo izvedbe Jamstva, s poudarkom na dobrih praksah v obeh državah.

16:00
Okrogla miza o dostojnem delu: Govorniki bodo predstavili pojem dostojnega dela, ter različne procese, ki ga v današnjem času ogrožajo.

17:30
Okrogla miza o ustvarjanju delovnih mest: Predstavljene bodo možnosti ustvarjanja delovnih mest. Fokus bo predvsem na tistih, ki mladih ne spravljajo v še bolj negotov položaj, in so družbeno odgovorne.

petek, 20. februar
10:00 – 14:00
Delo v skupinah – oblikovanje predlogov ukrepov.
Vabimo vse mlade do 30. leta starosti, da se prijavite na dogodek in sodelujete v oblikovanju predlogov politik, ki neposredno vplivajo na vaša življenja!
To storite tako, da na info@mladiplus.si pošljete sporočilo s svojimi podatki (ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča). V primeru, da ne živite v Ljubljani, vam krijemo stroške prevoza in prenočišča v času dogodka.
Jamstvo za mlade je skupina ukrepov, katerih namen je mladim olajšati prehod v svet dela. Bolj specifično, vsaki mladi osebi do 29. leta starosti naj bi se s programi zagotovila možnost dodatnega usposabljanja ali dela. V Sloveniji je načrt izvajanja zaenkrat zastavljen za leti 2014 in 2015, medtem ko nadaljnje delovanje še ni določeno. V Sindikatu Mladi plus želimo, da bi imeli mladi možnost sodelovati v procesu določanja politik, pomembno pa je tudi, da so obveščeni o procesih, ki vplivajo na njihova življenja. S tem namenom organiziramo dvodnevni dogodek, v katerem bodo mladi udeleženci imeli možnost sodelovati v razpravah o temah, ki so med bolj perečimi v tem trenutku in zadevajo mlade, in pa v oblikovanju predlogov. Ti bodo kasneje posredovani pristojnim ministrstvom, torej Ministrstvu za izobraževanje, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvu za gospodarstvo. Evropska Unija mora temeljiti na načelih demokracije in transparentnosti in z našim projektom želimo spodbuditi prav to. V aktivnostih bo sodelovalo tudi nekaj hrvaških kolegov iz Mreže mladih Hrvaške, ki bodo predstavili, kako se Jamstvo izvaja tam. Skozi predstavitev programov, predvsem dobrih ter slabih praks, in primerjavo izvedbe, bomo skupaj oblikovali predloge za izvajanje po preteku sedanjega načrta 2014-2015.

alt

Projekt “Kdo jamči za mlade?” je financiran s strani Evropske komisije.