Nasvet dneva: uveljavljanje dejanskih stroškov pri dohodkih in študentskega dela

Današnji nasvet dneva se nanaša na dohodninsko olajšavo in stroške pri študentskem delu. Pojasnilo glede uveljavljanja dejanskih stroškov pri dohodkih iz naslova študentskega dela je pripravil naš strokovni sodelavec Tomaž Kuralt:

Pojasnilo glede uveljavljanja dejanskih stroškov pri dohodkih iz naslova študentskega dela
Pri dohodkih iz naslova študentskega dela lahko davčni zavezanci poleg avtomatično priznanih 10 % normiranih stroškov uveljavljajo tudi dejanske stroške prevoza in nočitve, ne pa tudi prehrane, v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev. Navedeni dejanski stroški se zavezancu priznajo na podlagi dokazil, in sicer pod pogoji in do višin, ki jih na podlagi 44. člena ZDoh-2 določi vlada. Davčni organ zavezancu, ki uveljavlja dejanske stroške prevoza in prenočevanja, le-te prizna na podlagi predloženih dokazil o njihovem nastanku. Davčni zavezanec mora torej davčnemu organu v zvezi s svojo zahtevo za uveljavljanje dejanskih stroškov dokazati, da so mu ti stroški dejansko nastali. Davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške v zvezi z dohodki iz naslova študentskega dela v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Še vedno ni jasno?:) Za več informacij nas kontaktiraj na info@mladiplus.si.
Tomaž Kuralt, mag. ekon. in posl. ved., strokovni sodelavec Sindikata Mladi plus