Jamstvo za mlade – Poziv k takojšnjemu pričetku izvajanja ukrepa Prvi izziv

V torek, 27. maja 2014 so organizacije Sindikat Mladi plus, Mreža MaMa, ŠOS, MSS in Zavod Ypsilon poslale poziv, predsednici vlade mag. Alenki Bratovšek, k takojšnjemu pričetku izvajanja programa Jamstvo za mlade.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
mag. Alenka Bratušek, predsednica
elektronsko
V Ljubljani, 27. maja 2014
Oznaka: 150-14-SD-tj

Zadeva: Poziv k takojšnjemu pričetku izvajanja ukrepa Prvi izziv
Spoštovani,
Vlada Republike Slovenije je 30. januarja letos sprejela Jamstvo za mlade – izvedbeni načrt 2014-
2015, ki zajema tudi ukrep Prvi izziv. Cilj ukrepa je bil omogočiti 3.176 zaposlitev mladih brezposelnih
oseb za obdobje vsaj 15 mesecev neprekinjeno, skupaj s 3 mesečnim poskusnim delom, za polni
delovni čas. V ukrep bi se lahko vključili prvi iskalci zaposlitve do 29. leta starosti, iz vzhodne
kohezijske regije (vzhodne Slovenije).

Konec meseca marca je Vlada sprejela tudi sklep, da lahko Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti začne z izvajanjem programa še pred potrditvijo Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 s strani Evropske komisije. Za izvajanje je
bilo predvidenih več kot 20 milijonov evrov, zagotovila pa naj bi jih Služba Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo za finance.

Izteka se mesec maj, ukrep Prvi izziv pa se še vedno ni začel izvajati. Organizacije, ki zastopamo
interese mladih, tako sprašujemo Vlado Republike Slovenije; Kje je Jamstvo za mlade? Kje je Prvi
izziv? Mladim ste obljubili in baje zagotovili sredstva, še preden ste odstopili. Kje so sredstva? Kje
zaposlitve? Vlada v odstopu, gor ali dol – mladi se spopadajo z brezposelnostjo tukaj in zdaj, na vas
pa je, da dano obljubo izpolnite ter prevzamete odgovornost za posledice, ki bodo nastale zaradi
zavlačevanja z izvajanjem Prvega izziva.

V upanju, da se bo Prvi izziv začel izvajati takoj vas lepo pozdravljamo.
Mladinski svet Slovenije
Tea Jarc, l.r., predsednica

Sindikat Mladi plus
Sanja Leban Trojar, l.r., predsednica

Mreža MaMa
mag. Maja Hostnik, l.r., v.d. direktorice

Študentska organizacija Slovenije
Žiga Schmidt, l.r., predsednik

Zavod Ypsilon
Žiga Vavpotič, l.r.
V vednost:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
– Urad za mladino