Kakšno jamstvo za mlade je v resnici – Jamstvo za mlade

Zapis naše predsednice, Sanje L. Trojar, o trenutnem stanju na področju zaposlovanja mladih, predvsem v povezavi z dokumentom Jamstvo za mlade:

V zadnjih tednih skorajda ne mine dan, ko v kontekstu zaposlovanja mladih ne slišimo za Jamstvo za mlade. Prevečkrat se ob Jamstvu za mlade izrisujeta dve pričakovanji, in sicer, da bo država v letih 2014 ter 2015 za zaposlovanje mladih namenila 157 milijonov evrov in da bo vsaki mladi osebi,* 4 mesece po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje – ponujena zaposlitev, pripravništvo, usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajša oblika usposabljanja. Pa to drži?

Začnimo na začetku:

Jamstvo za mlade je v prvi vrsti resolucija, ki jo je 16. 1. 2013 sprejel Evropski parlament in ki pravi, da naj se vsaki mladi brezposelni osebi, stari do 24 let, ter novim diplomantom, starim do 30 let, zagotovi kakovostno zaposlitev, nadaljevanje šolanja ali pripravništvo (oz. vajeništvo) v roku štirih mesecev po nastopu brezposelnosti. Resolucija je postala politični dogovor dober mesec dni kasneje, 28. februarja 2013, ko so jo potrdili ministri Evropske unije, zadolženi za zaposlovanje in združeni v Svet EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov.**

Ministri, ki so dogovor podpisali (v imenu Slovenije takratni minister za delo, družino in socialne zadeve, g. Vizjak), so tako svoje države zavezali, da bodo same pripravile ukrepe, ki bodo zadostile ciljem resolucije – torej mladim v 4 mesecih po prijavi na Zavod zagotovile obliko zaposlitve ali izobraževanja. Kakšni bodo ukrepi posameznih držav , je stvar držav samih. Evropa se je v zgodbo ponovno vpletla junija 2013, ko so bile v Bruslju postavljene Smernice jamstva za mlade in v katerih je zapisano, da bo Evropska komisija za realizacijo Jamstva za mlade državam namenila določena sredstva, a le v primeru, da brezposelnost mladih v državah članicah EU presega 25 %.

Slovenija takrat ni beležila tako velike brezposelnosti mladih, jo je pa v kratkem pričakovala, zato si je vseeno izpogajala dvoje; Da se zaradi hudega porasta števila brezposelnih mladih Sloveniji vseeno namenijo sredstva v višini 9 milijonov evrov za programe Jamstva za mlade in da se lahko v Sloveniji ta sredstva porabijo za mlade do 29. leta, ker ta starostna skupina pri nas predstavlja še večji problem kot le mladi do 25. let.* Ker je v času pogajanj za ta sredstva najhitreje naraščala brezposelnost mladih v t.i. vzhodni slovenski kohezijski regiji, se teh 9 milijonov lahko uporabi pri aktivni politiki zaposlovanja mladih le na tem področju.

In zdaj k Jamstvu za mlade v Sloveniji;

V Sloveniji se je v procesu kreiranja evropskih politik Jamstva za mlade močno aktivirala t.i. mladinska stran, to so mladinske organizacije – Mladinski Svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Mreža MaMa, Zavod Ypsilon in Sindikat Mladi plus, ki so ob pomoči širše javnosti zahtevale čim boljšo implementacijo Jamstva za mlade ter (še bolj pomembno!) kreiranje celovite politike aktivnega zaposlovanja mladih.

Sestanki s predsednico vlade, resornimi ministri in strokovnimi službami so prinesli predvsem zelo široko debato o problematiki brezposelnosti in osamosvajanja mladih, veliko predlogov, kaj bi se dalo storiti in še več kritik – česa vsega še nismo naredili. Končni rezultat pogovorov je dokument Jamstvo za mlade, ki ga sestavlja 36 ukrepov, ki naj bi izboljševali položaj mladih na trgu dela.

Na tem mestu se zdi nujno poudariti (zato tudi tako obsežen uvod:), da dokument, ki ga v Sloveniji poznamo kot Jamstvo za mlade, ni isto kot evropska resolucija Jamstvo za mlade. Če ta govori o zaposlovanju (dodatnem izobraževanju) mladih 4 mesece po prijavi na Zavod za zaposlovanje, je slovensko Jamstvo za mlade popis vseh ukrepov, ki si jih posamezna ministrstva razlagajo kot prispevek k zaposlovanju mladih in ki se večinoma že izvajajo. Slovensko Jamstvo za mlade je torej popis čisto vseh, večinoma že obstoječih ukrepov, kateremu je dodanih nekaj novih ukrepov in le eden izmed teh, tj. ukrep številka 18 z imenom Youth Employment Initiative (krajše YEI), je ukrep, ki ga predpisuje/pričakuje evropska resolucija Jamstvo za mlade.

Youth Employment Initiative (YEI) kot 18. od 36 ukrepov Jamstva za mlade je za leti 2014 in 2015 ocenjen na 20 milijonov evrov, od katerih jih bo 9 prispevala Evropa, v sklopu programa/resolucije Jamstvo za mlade. Ukrep YEI obljublja vključitev 3.400 mladih v letih 2014 in 2015 v vzhodni kohezijski regiji, v usposabljanje na delovnem mestu ter plačano pripravništvo. Ukrep YEI še najlažje opišemo z javnosti že poznanim in izvajanim ukrepom ‘Prvi izziv’, ki mu bo YEI še najbolj podoben, da ne rečemo – enak.

Pa se vrnimo k Jamstvu za mlade – po slovensko;

Zdaj že vemo; Slovensko Jamstvo za mlade je – en ukrep v skladu z evropsko resolucijo Jamstva za mlade, imenovan YEI, in še 35 drugih ukrepov, med katerimi najdemo; karierne centre, delovne preizkuse, napovedovanje potreb na trgu dela, vajeništvo, kadrovske štipendije, obšolske dejavnosti za spodbujanje podjetništva v šolah, štipendije za mednarodno mobilnost, spremembo zakonodaje na področju študentskega dela, mentorske sheme, univerzitetne inkubatorje, storitve mreže EURES in še in še.

Vsi ukrepi skupaj so predvideni za leti 2014 in 2015 in vredni – 157 milijonov evrov. To pa ne pomeni, da bo država sedaj zagotovila novih 157 milijonov evrov za zaposlovanje mladih, ampak da bodo vsi ukrepi na tem področju in v tem času (2014 in 2015) vredni 157 milijonov evrov, a – večina med njimi bi se tako ali tako izvajala oz. se že izvaja in nekateri med njimi z zaposlovanjem mladih niti nimajo velike zveze. Tisti ukrepi, ki so novi, bodo vsi po vrsti financirani iz t.i. nove finančne perspektive za obdobje 2014 – 2020 (po domače – iz novega kupčka denarja iz Evropske unije), za katero pa se Slovenija še pogaja in prav nobenega resnega jamstva še nimamo, da bomo vse ukrepe res lahko izvedli.

Namesto zaključka:

Dokument Jamstvo za mlade po mojem mnenju ni nikakršno – jamstvo, da bodo vsi mladi 4 mesece po prijavi na Zavod vključeni v neko obliko zaposlitve ali izobraževanja, še manj pa je jamstvo, da bomo s tem naborom ukrepov resno zmanjšali število brezposelnih mladih v Sloveniji.

Osebno me tudi hudo skrbi, da dokument, ki predstavlja (vsaj zaenkrat) edini popis politike zaposlovanja mladih pri nas, niti na enem mestu ne govori o kreiranju novih delovnih mest, ampak še najbolj spominja na popis šolskih in obšolskih dejavnosti. To kaže na domet vseh nas, ki smo tako ali drugače vključeni v kreiranje politik za mlade in ki, prepogosto, ne zmoremo pogledati niti tako daleč, kot do Tobačne ulice 2 v Ljubljani, kjer cvetijo ideje mladih v okviru Poligona, ali na splet, kjer se rojevajo projekti kot so Ondu, Musguard, Chipolo, FlyKly …. brez kakršnekoli finančne pomoči države, zgolj zaradi sposobnih in kreativnih mladih.

Moje jamstvo za mlade mladim torej pravi; Ne čakaj, da ti bo država ustvarila in ponudila delo – ne bo. V najboljšem primeru ti bo ponudila kako subvencijo, krožek ali izobraževanje. Enkrat – v prihodnosti. Ker, ko gre za državo, stvari tečejo strašno počasi.

Imam pa tudi apel za vse ‘kreativce in inovativce’, ki dejansko ustvarjajo, podirajo meje in postavljajo zgled za mnoge; Ne zaprite se v slonokoščene stolpe svoje kreativnosti. Čeprav vas je država na vaši poti predvsem ovirala, ne zamerite ji preveč. Država je pač – država. Nerodna, okorela in včasih trmasta kot star vol. A mladi vas potrebujejo. Država vas potrebuje. Jaz vas potrebujem.

Ko naslednjič sedim na nekem ministrstvu in ko me vprašajo za primere dobre prakse; saj vas znam našteti, saj vas poznam, a želim si, da bi kdaj sedeli z mano in povedali, jasno in glasno, česa si želite, kaj potrebujete, kaj znate in kaj zmorete. Jaz nisem vi. Jaz ne morem govoriti za vas.

Si pa želim, da bi lahko. Da bi znala – povezati vse dobre ideje in jih znati predstaviti. Da bi birokracija, ki je vedno prisotna, včasih pa tudi nujna – imela dovolj informacij, dovolj vsebine – da bi kreirala jamstva za mlade, ki bi dejansko nekomu nekaj jamčila.

Sanja L. Trojar

PS: Zapisane misli so izključno moji osebni pogledi na dogajanje okoli zaposlovanja mladih, v seriji sestankov na temo Jamstvo za mlade pa sem sodelovala kot predstavnica Sindikata Mladi plus. Tekst je bil originalno objavljen na mojem privatnem blogu, zloba.si

*V kontekstu Jamstva za mlade v Sloveniji se kot mlada oseba razume vsaka mlada oseba v starosti od 15 do 29 let, na nivoju EU resolucije Jamstvo za mlade pa je mlada oseba stara od 15 do 25 let.
**Celotna časovnica in povezave na dokumente so na razpolago.