Delovni preizkus za mlade

Zavod za zaposlovanje je 18. 3. 2014 objavil “Delovni preizkus” in povračilo stroškov delovnega preizkusa za mlade brezposelne, prijavljene pri Zavodu.

Oddaja ponudb na javno povabilo je do porabe sredstev, najdlje do 1. 9. 2014. Predvidena je vključitev 2.770 brezposelnih. Za izvedbo javnega povabila sta na voljo sta 2 milijonov EUR iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Več informacij najdeš na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.