Z Zaposli me plus do zaposlitve 1000 brezposelnih oseb

Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 14. 3. 2014 na svoji spletni strani objavil nov javni razpis »Zaposli me plus«. Ta je podoben javnemu povabilu Zaposli me, ki ga je Zavod do sedaj objavil že štirikrat, nekoliko so spremenjene le ciljne skupine, predvidene za vključitev. Zavod RS za zaposlovanje je danes v petek, 14. 3. 2014 na svoji spletni strani objavil nov javni razpis »Zaposli me plus«. Ta je podoben javnemu povabilu Zaposli me, ki ga je Zavod do sedaj objavil že štirikrat, nekoliko so spremenjene le ciljne skupine, predvidene za vključitev.

S pomočjo programa Zaposli me plus bomo zaposlili 1000 brezposelnih oseb, od tega 55 % žensk, pomembno pa je, da bodo delodajalci, ki bodo prejeli subvencijo v višini 5.000 evrov oz. sorazmerno manj za zaposlitev invalida, ohranili vsaj 30 % zaposlitev še leto dni po izteku subvencioniranja.

Za subvencioncionirane zaposlitve je na voljo 5 mio EUR, od tega 85 % teh sredstev prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, preostali del sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Subvencijo bodo lahko pridobili delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne osebe, ki so invalidi oz. osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji, so pripadniki etnične manjšine Romov, starejše od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, dolgotrajno brezposelne osebe (to pomeni, da so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev), oziroma so prijavljene na Zavodu vsaj 6 mesecev in izhajajo iz območij z višjo stopnjo brezposelnosti.

Na povabilu so lahko uspešna tudi društva, njihova združenja, ustanove in zavodi in tudi zanje velja pogoj, da morajo vsaj polovico plače zagotoviti iz lastnih (ne javnih) sredstev. Poleg tega morajo biti tudi najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti, imeti vsaj eno osebo zaposleno v zadnjih 3 mesecih, pomembno je tudi, da v zadnjem letu niso zmanjševali števila zaposlenih, imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve in podobno.

Število subvencioniranih zaposlitev je odvisno od števila zaposlenih pri delodajalcu. To pomeni, da delodajalci, ki zaposlujejo do 5 zaposlenih, lahko prejmejo največ 2 subvencionirani zaposlitvi, tisti, ki zaposlujejo več oseb, pa lahko pridobijo največ 10 subvencioniranih zaposlitev.

Vir: MDDSZ