Plan Jamstva za mlade oddalo 17 članic EU, Slovenije ni med njimi

Evropska komisija sporoča, da je plane za implementacijo Jamstva za mlade oddalo 17 držav članic EU. Slovenije ni na tem seznamu. Plan naj bi bil še v pripravi. Mladi pa Vladi in ministrstvom sporočamo, da naj pohitijo. Situacija na trgu dela je resna in mlade smo v težkem položaju. Jamstvo za mlade je program, ki naj bi mladih v 4 mesecih po nastopu brezposelnosti zagotavljal zaposlitev, plačano pripravništvo ali dodatno izobraževanje oz. trening. Novica Evropske komisije je dostopna na tej povezavi.