Financiranje izrednega študija za brezposelne osebe

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v študijskem letu 2013/14 financira izredni študij v programu Živilstvo in prehrana za 7 brezposelnih oseb.

Kandidati morate biti prijavljeni kot brezposelne osebe na Zavodu RS za zaposlovanje in prvikrat vpisani v prvi letnik višjega strokovnega izobraževanja. Vpis poteka neposredno na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana, od 1. do 30. 9. Več informacij o vpisu in možnosti financiranja lahko dobite v referatu za študente na telefonski številki 01 28 07 606.

Vir: Spletna stran BIC Ljubljana, Višja strokovna šola.