Pripravniki, unovčite pravico do malice in potnih stroškov!

V aprilu v veljavo stopi novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da imajo vsi pripravniki (tudi volonterski) pravico do povračila potnih stroškov in stroškov malice.

V Sindikatu Mladi plus se zavedamo problemov s katerimi se srečujete pripravniki in zato nanje že dlje časa tudi opozarjamo. Ker podrobni podatki o pripravništvih ne obstajajo, smo se odločili pripraviti anketo, ki nam bo pomagala pri nadaljnjem delu na področju pripravništva in praks. Dosedanji rezultati ankete so pokazali, da kar 61% tistih, ki so sodelovali v anketi, v času pripravništva ni prejelo nobenega prejemka – niti povračila za potne stroške in malico. Ob tem vse volonterske pripravnike opozarjamo, da so jim od uveljavitve ZDR-1 dalje, delodajalci dolžni povrniti vsaj potne stroške ter stroške malice.

Ker pa se zavedamo, da problemi pripravnikov s tem še zdaleč niso končani, vas vabimo, da nam pomagate pri opozarjanju na probleme pripravnikov in izpolnete anketo na tej povezavi.

Hkrati pa nam lahko na naslov info@mladiplus.si pošljete tudi svojo zgodbo o opravljanju pripravništva (lahko anonimno), ki jo bomo objavili na naši spletni strani.