Izjava za javnost ob dnevu dostojnega dela

V Sindikatu Mladi plus želimo ob svetovnem dnevu dostojnega dela, ki se ga je obeležilo včeraj, to je sedmega oktobra, zopet opozoriti na probleme mladih, ki vstopajo na trg delovne sile v Sloveniji. Izjava za javnost…

www.mladiplus.si
info@mladiplus.si
Ljubljana, 8. 10. 2012

Mladim dostojno plačano pripravništvo in socialne garancije!

V Sindikatu Mladi plus želimo ob svetovnem dnevu dostojnega dela, ki se ga je obeležilo včeraj, to je sedmega oktobra, zopet opozoriti na probleme mladih, ki vstopajo na trg delovne sile v Sloveniji. Razpisanih delovnih mest ni dovolj za vse (trenutno je na Zavodu RS za zaposlovanje razpisanih 1248 prostih delovnih mest, medtem ko je iskalcev zaposlitve kar 105.441), delodajalci pa iz leta v leto zahtevajo več formalnih delovnih izkušenj. Obup mladih, ki so za te izkušnje pripravljeni storiti marsikaj, pa delodajalci mnogokrat izkoristijo. Tako lahko v Sloveniji v zadnjem času vidimo porast trenda volonterskega pripravništva. Volonterski pripravniki niso upravičeni do nadomestila za opravljeno delo, v veliki večini primerov tudi ne do povračila stroškov za prevoz, do povračila stroškov malice ter do regresa za letni dopust. V času volonterskega pripravništva nimajo niti osnovnih sredstev za preživetje. To je med drugim v nasprotju tudi z Evropsko socialno listino, v kateri je zapisano, da imajo vsi delavci pravico do pravičnega plačila, ki njim in njihovim družinam zagotavlja dostojen življenjski standard.

V Sindikatu Mladi plus smo zagovorniki pripravništev, saj se zavedamo pomena delovnih izkušenj, učinkovito postavljene sheme pripravništev pa so dokazljivo učinkovit model vstopa na trg dela. Vendar ne želimo, da se delavce deli na tiste, ki za svoje delo dobijo plačilo, ter na pripravnike, ki v zameno za svoje delo pridobijo izkušnje, hkrati pa brez dohodka životarijo. Vsi delavci so namreč upravičeni do dostojnega plačila!

Ker želimo, da bi vsi mladi imeli možnost opravljanja primerno plačanih pripravništev, naj ob svetovnem dnevu dostojnega dela, mlade povabimo na predavanje “Delovna praksa šteje!” – Možnost opravljanja plačanega pripravništva v tujini, ki bo potekalo v okviru Študentske arene, v Arenini predavalnici, v četrtek 25. oktobra 2012, ob 16h.

Obenem pa pozivamo Vlado RS, naj po vzoru Švedske in Finske čim prej uvede tako imenovane socialne garancije za mlade, s katerim se mora vsaki mladi osebi do 25. leta starosti in vsakemu aktualnemu diplomantu do 30. leta starosti omogočiti ponudbo dela, pripravništvo, študij, usposabljanje ali rehabilitacijo na trgu dela v času treh mesecev po nastanku brezposelnosti. Po oceni finskega zavoda za zaposlovanje je stopnja uspešnosti sheme garancij za mlade 83,5 odstotna. Ocena investicije, potrebne za zagon takšne sheme garancij za mlade v Sloveniji, bi znašala 104,56 milijona evrov in je narejena na podlagi švedskega primera sheme za garancije za mlade ter vključuje 6.000 EUR na brezposelno mlado osebo in 600 EUR administrativnih stroškov zavoda za zaposlovanje. Vendar pa smo v naši državi na primer zaradi vladnega ukrepa znižanja davka na dobiček in dohodnine izgubili 200 milijonov evrov izpadlih prihodkov v javnofinančne blagajne.

Naj bodo mladi investicijska prioriteta slovenske politike!

Kontaktna oseba:
Goran Lukič
E: goran.lukic@sindikat-zsss.si
M: 031 517 201

Sindikat Mladi plus

Spletna stran, Facebook, Twitter

Ob dnevu dostojnega dela so imeli v petek, 5. 10., novinarsko konferenco na naši krovni organizaciji Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Njihovo izjavo si lahko pogledate na tej povezavi.