Od prvega septembra digitaliziran obrazec za prijavo nezgode in poškodbe pri delu

S prvim septembrom bo uvedena elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu (ePrijava NPD), ki so jo skupaj pripravili ministrstvo za javno upravo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), inšpektorat za delo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje. Nadomestila bo papirni obrazec – Prijava nezgode/poškodbe pri delu (obrazec ER-8).

Z uvedbo ePrijave NPD bo digitaliziran postopek prijave poškodbe pri delu, tako prijave delodajalcev kot tudi prijave izbranih osebnih zdravnikov. Na tak način bodo poenostavljeni in skrajšani postopki prijave nezgode in poškodbe pri delu, tako pa bo zagotovljena tudi večja točnost in ažurnost podatkov, lažji dostop do podatkov, prihranki in razbremenitve pri delodajalcih, zavarovanih osebah, ZZZS, IRSD, NIJZ ter izvajalcih zdravstvenih storitev, so spremembe najavili pri zavodu za zdravstveno zavarovanje. Izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu Lučka Böhm pa je pred kratkim v odzivu na novi obrazec zapisala: »Končno! Država namreč prav na področju varnosti in zdravja pri delu zamuja z digitalizacijo, kar še kako škodi učinkovitosti njene politike. Naj bo to njen korak v digitalizacijo, ki naj mu čim prej sledijo naslednji

Nezgoda in poškodba pri delu

V skladu s 3. členom zakona o varnosti in zdravju pri delu je nezgoda pri delu nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela in ki povzroči poškodbo delavca oziroma delavke. Poškodba pri delu pa je, poenostavljeno povedano, v skladu s 66. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju tudi poškodba na službeni poti ali dodatno na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec, so pred časom opozorili pri strokovni službi ZSSS za varnost in zdrave pri delu.

Obrazec, ki ga po novem elektronsko odda delodajalec, je torej sestavljen iz splošnega in zdravniškega dela. V primeru nezgode ali poškodbe pri delu bo delodajalec takoj oziroma v najkrajšem možnem času elektronsko prijavil dogodek, in sicer tako, da bo v sistemu SPOT izpolnil in elektronsko podpisal splošni del obrazca – ePrijava NPD, zdravniški del pa bo prek sistema ZZZS prejel poškodovančev izbrani osebni zdravnik, ki bo nato izpolnil še zdravstveni del obrazca, do katerega pa delodajalec ni upravičen, razen če ga mu poškodovanec sam razkrije.

Več informacij o novem obrazcu, postopku prijave nezgode in o drugih podrobnostih, ki jih v povezavi s spremembo velja poznati, so pripravili pri inšpektoratu za delo, mogoče pa jih je dobiti tudi na spletni strani zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Foto Ümit Yildirim/Unsplash

Povzeto z zsss.si