Delodajalci stroškov testiranja ne smejo prevaliti na delavke in delavce!

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) se je odzvala na napoved vlade, ki je določila, da po 23. avgustu ne bo več krila stroškov testiranja prebivalstva na okužbo s covidom-19. Kot opozarja pravna služba ZSSS, omenjeno ne pomeni, da lahko stroške testiranja delodajalci prevalijo na delavke in delavce.

Delodajalec mora namreč še vedno upoštevati 14. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ki določa, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj. Enako še vedno ostaja v veljavi ureditev delovnega časa v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih ta v 142. členu določa, da je med drugim vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi (efektivni delovni čas), treba šteti v delovni čas. Enako torej velja tudi za čas, v katerem je delavec s strani delodajalca napoten na testiranje. V obeh primerih gre za zakonski določbi, v kateri akt kot je uredba, ne more posegati.

Stroškov testiranja delodajalec ne sme prevaliti na delavke in delavce, obenem pa se mora čas, ki je namenjen testiranju, skladno z zakonodajo šteti v delovni čas!

Nova uredba torej ne prinaša sprememb v odnosu med delodajalcem in delavcem. Delodajalec bo delavcem v okviru zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu še vedno poskrbeti za brezplačno testiranje za delavca ter čas, ki ga bo ta za testiranje porabil, všteti v delovni čas. Spremenilo se bo zgolj razmerje med delodajalcem in državo, saj ta ne bo več refundirala stroškov testiranja vsem delodajalcem. Vendar pa delodajalec tako nastalega novega stroška zaradi zgoraj omenjenih zakonskih določb ne bo smel prevaliti na delavca.

Povzeto z zsss.si