Mladi bi službe, ne naborništva

Za Dnevnik smo pristavili komentar o ponovni uvedbi naborništva, in sicer smo rekli takole:

Nenehno opozarjamo, da bi morala država več sredstev nameniti izobraževanju, štipendijski politiki, ustvarjanju dostojnih delovnih mest in reševanju stanovanjske problematike vseh generacij, torej področjem, ki bi družbi prinesla več socialne varnosti. Namesto tega nam vsake toliko postrežejo z idejo o ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka, saj naj bi bili mladi pomehkuženi, leni, brez delovnih navad in discipline. Takšnih argumentov ne vidimo le kot podcenjujočih do mladih, ampak predvsem kot popolno nerazumevanje in ignoriranje težav mladih.

Mladina ni lena in razvajena, nasprotno, kakor kažejo naše raziskave, je pripravljena poprijeti za marsikatero delo, žal celo pristati na kršitve delovnopravne zakonodaje. Obljubljanja socialne varnosti in majhnih finančnih koristi, ki naj bi jih imeli mladi na služenju vojaškega roka, vidimo kot skrajni cinizem neoliberalne politike, katere cilj je razgradnja socialne države. Mladim varnega življenja ne bo zagotovila militarizirana država, ki širi kulturo strahu in nadzora. Mladi ostajamo napredna sila, ki varnost vidi v varni zaposlitvi, dostojnem delu in življenju ter družbeni solidarnosti.”

Več v članku: Mladi bi službe, ne naborništva

Javna sredstva v izobraževanje in zaposlovanje, ne v kulturo ustrahovanja!