Posvetovanja z mladimi o kakovostnih praksah v Sloveniji

Na Sindikatu Mladi plus se vseskozi zavzemamo za kakovostno bivanje, izobraževanje in življenje dijakov, študentov, prekarnih delavk in delavcev ter vseh mladih v naši državi. Polje, kjer se močno prepletata delo in izobraževanje, je polje praktičnega izobraževanja oziroma praktičnega usposabljanja pri delodajalcih (prakse), ki je obvezen del številnih srednješolskih in študijskih programov. Žal pa je področje delavskih pravic mladih na praksi precej neurejeno. Pravice dijakov in študentov namreč urejajo posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti, ki pa se v svojih določbah med seboj precej razlikujejo.

S projektom mladinskega dialoga Posvetovanja z mladimi o kakovostnih praksah v Sloveniji, ki ga financira program Erasmus+, želimo podrobno pregledati stanje praktičnega usposabljanja ter ga s pomočjo posvetovanj z mladimi, dijaki in študenti tudi izboljšati. Glavni cilj projekta je sprememba zakonodaje in kolektivnih pogodb tako, da bi bili vsi mladi, ki opravljajo praktično usposabljanje, deležni enakih pravic pri delodajalcih. Projekt Prakse je sestavljen iz več faz, ki bodo tvorile celoto.

Raziskava stanja

V novembru in decembru smo na Sindikatu Mladi plus pripravili spletno anketo, s katero smo od dijakov in študentov, ki so opravljali, opravljajo ali bodo opravljali prakso, želeli pridobiti relevantne podatke in informacije o njihovih izkušnjah s praktičnim usposabljanjem. Pridobili smo skoraj 500 popolnih anket ter tako dobili dober vpogled v stanje na področju praks, kar bo osnova za nadaljnje faze projekta.

Nekaj glavnih poudarkov analize:

 

 

 

 

Celotna analiza pa je dostopna na tej povezavi.

Izvedba posvetovanj

Bistvo mladinskega dialoga je proces, ki vključuje mlade v pripravo predlogov za izboljšave in pripravo različnih ukrepov na področjih ki se jih tičejo. V letošnjem letu bomo izvedli niz posvetovanj z mladimi o njihovih izkušnjah s praktičnim usposabljanjem. V posvetovanja bomo vključili tudi izsledke spletne raziskave. Glavni cilj posvetovanj pa je oblikovanje skupaj z mladimi – udeleženci in udeleženkami posvetovanj – izdelati predloge izboljšav na področju praktičnega usposabljanja v Sloveniji. Posvetovanja bomo organizirali po vsej državi, ob koncu projekta pa bomo v Ljubljani pripravili še zaključno konferenco, kamor bomo povabili mlade – dijaki, študenti, oziroma vsi, ki so opravljali prakso –, ki bodo svoje videnje izboljšave praks predstavili političnim odločevalcem.

Priprava nabora predlaganih ukrepov

Mladi, ki bodo sodelovali v posvetovanjih, bodo imeli možnost predlagati ukrepe za izboljšave, ki jih bomo na Sindikatu Mladi plus posredovali odločevalcem in pristojnim panožnim sindikatom ter jih pozvali k ureditvi oziroma poenotenju področja praktičnega usposabljanja v Republiki Sloveniji.

Izdaja publikacije in zaključek

Ko bo proces posvetovanj in oblikovanja zaključkov oziroma predlogov končan, bomo na Sindikatu Mladi plus oblikovali ter izdali zaključno publikacijo, ki bo služila kot pomoč pri zagovorništvu in izboljšanju stanja praks pri nas.

Nadaljevanje zagovorništva na področju urejanja praks v Sloveniji

Po zaključku projekta pa si na našem sindikatu želimo, da proces urejanja praks v Sloveniji ne bi zastal, ampak da bi ga ohranili, nadaljevali ter ga dokončno uredili, da bo pravičen in pošten do vseh mladih, ki v sklopu izobraževanja opravljajo prakso. Menimo, da mora vsako delovno okolje delavki in delavcu zagotavljati dostojne delovne pogoje in da mora delavka oziroma delavec za svoje delo prejeti tudi dostojno plačilo. To velja tudi za dijake in dijakinje ter študentke in študente.