Prijavi diskriminacijo! Mi verjamemo ženskam!

Si se na trgu dela že kdaj srečala z drugačno obravnavo samo zato, ker si ženska? Če je tvoj odgovor pritrdilen, gre najverjetneje za diskriminacijo in za kršitev tvojih pravic.

Ali dobivaš na razgovorih za službo vprašanja o načrtovanju družine? Te sprašujejo, če imaš otroke? Si bila diskriminacije morda deležna v času dela? Je šlo za nižjo plačo, nadlegovanje, ali pa za prekinitev sodelovanja, ker si zanosila in postala mlada mamica? Se ti je kdaj zgodilo, da ti niso omogočili napredovanja? So bile tvoje pravice še kako drugače kršene?

 

 

Ker se zavedamo, da se ženskam diskriminacija v svetu dela dogaja vsak dan in ker vemo, kako zelo težko se je boriti proti njej, smo se odločili osvetliti omenjeni problem.

Anonimne prijave bomo analizirali, o kršitvah obvestili inšpektorat za delo in ustrezno ukrepali. 

Ne pustimo, da diskriminacija postane nekaj normalnega! Združimo se in se uprimo!

Na Sindikatu Mladi plus vseskozi ščitimo pravice delavk in delavcev, opozarjamo na kršitve in se borimo za dostojno delo za vse. Ker je trenutna zakonodaja na področju diskriminacije izjemno pomanjkljiva, kar pomeni, da ni vzpostavljenih učinkovitih pravnih vzvodov za prijavljanje tovrstnih kršitev, prav tako pa ni definiranih učinkovitih sankcij za kršitelje, ostaja diskriminacija v svetu dela vse prevečkrat skrita očem javnosti.

Z našo novo kampanjo se bomo temu uprli! 

Naše članice, kolegice, soborke, znanke nam vseskozi poročajo o diskriminaciji v svetu dela. In mi jim verjamemo. Zato je čas, da o tem spregovorimo tudi javno in se diskriminaciji zoperstavimo!

Vse ženske, vse delavke, ki se srečujejo oziroma so se srečale z diskriminacijo na trgu dela, pozivamo k izpolnitvi anonimnega obrazca. Če potrebujete pravni nasvet, pravno pomoč, ali pravno zastopstvo, vam lahko na Sindikatu Mladi plus pomagamo. Kontaktirajte nas in priskočili vam bomo na pomoč.

Sindikat Mladi plus
info@mladiplus.si

Več informacij

Pravica do enakosti pred zakonom in zaščita pred diskriminacijo sta temeljni in univerzalni človekovi pravici, ki sta v Sloveniji zagotovljeni s 14. členom ustave.

S pojmom diskriminacija označujemo neenako obravnavo na različnih področjih družbenega življenja. O njej govorimo predvsem, ko so posamezniki/posameznice ali skupine zaradi določene osebne okoliščine obravnavani drugače kot drugi. Gre za zapostavljanje, neenakopravnost, kratenje pravic.

Prepoved diskriminacije pomeni prepoved razlikovanja na podlagi osebnih značilnosti posameznika/posameznice (spola, rase, vere itd.) pri zagotavljanju, uresničevanju in varovanju temeljnih pravic.

Več informacij lahko najdete tudi v naši brošuri: Diskriminacija na trgu dela