Splošna stavka v Južni Koreji, kdaj pa v Sloveniji?

Včeraj so v Južni Koreji izvedli splošno stavko, v katero je bilo vključenih več kot 500 tisoč delavk in delavcev!

Ti se borijo za:
  • ukinitev prekarnega dela ter za delavske in socialne pravice za vse delavke in delavce,
  • večjo moč, namenjeno delavkam in delavcem pri sprejemanju ekonomskih odločitev,
  • nacionalizacijo ključnih industrijskih panog in dostop do osnovnih storitev, kot sta izobraževanje in reševanje stanovanjske problematike.
Povezali in združili so se delavci in delavke iz gradbeništva, transporta, storitvenih dejavnosti, nekateri pa so preprosto samo izklopili telefone in stavkali tako, da so postali nedosegljivi.
Razmere v Južni Koreji so sicer izjemno slabe, saj več kot 40 odstotkov vseh delavk in delavcev dela v eni od prekarnih oblik dela, zaradi česar nimajo zagotovljenih vseh delavskih in socialnih pravic, večina pa dela veliko več kot 8 ur na dan, obenem pa imajo eno najvišjih smrti na delovnih mestih.

Ali se tem razmeram približujemo tudi v Sloveniji?

Več v članku: Labour union stages rallies, strikes in South Korea