Iščemo nove soborke in soborce! – Pridruži se Sindikatu Mladi plus

Ekipa Sindikata Mladi plus vabi v svoje vrste mlade, jezne in kritične posameznike ter posameznice, ki bi se želeli aktivno pridružiti zavzemanju za delavske in socialne pravice mladih brezposelnih, študentk in študentov, dijakov in dijakinj ter prekarnih delavk in delavcev. Z drugimi besedami: iščemo nove aktiviste in aktivistke!

Na Sindikatu Mladi plus se ukvarjamo s širšimi področji delavske in mladinske politike, kjer prek zagovorništva in kampanj naslavljamo odločevalce, izvajamo izobraževalne aktivnosti, sodelujemo s sindikalnimi organizacijami iz tujine in se poslužujemo različnih metod delavskega boja. Zainteresirane za omenjene in sorodne teme vabimo, da postanete del naše ekipe, v okviru katere boste spoznali, kaj pomeni sindikalizem v praksi, hkrati pa dobili priložnost za razvijanje različnih idej in za samoorganiziranje. Veseli bomo aktivistk in aktivistov različnih profilov, še posebej pa tistih, ki bi želeli delovati na področjih pravnega svetovanja, projektnega dela, pisati različna aktivistična besedila oziroma odzive na aktualno politično dogajanje ali pripravljati in voditi razne delavnice.

Pravno svetovanje

Vsem našim članom in članicam nudimo brezplačno pravno svetovanje. Na nas se obračajo s konkretnimi primeri kršitev delavskih pravic, mi pa jim nudimo pomoč. Mlade osebno, po telefonu ali elektronski pošti informiramo o njihovih pravicah s področja delovnih razmerij, štipendijske politike, socialnega varstva in podobno. Osredotočamo se tudi na prepoznavanje diskriminacije na trgu dela in na karierno svetovanje.

Če te zanima področje delovnega prava in bi se rad izučil za tako svetovanje, se lahko pridružiš ekipi, ki svetuje članicam in članom.

Ena izmed dejavnosti, s katero opozarjamo na kršitve delovne zakonodaje, je kampanja Stop kršitvam – ZA dostojno delo! Njen namen je spremljati oglase za delovna mesta in prijavljati različne pojavljajoče se kršitve.

Zagovorništvo, priprava stališč in odzivi na aktualno politično dogajanje

Vseskozi se odzivamo na družbene problematike, ki se dotikajo mladih in sveta dela, jih analiziramo, komentiramo in stališča predstavljamo različnim odločevalcem.
Smo zagovornik mladih pri pogajanjih za izboljšanje zakonodaje na področju zaposlovanja mladih, pripravništev, sheme Jamstvo za mlade ter drugih ukrepov s področja delovne in socialne zakonodaje. Izvajamo tudi kampanjo »podeljevanja buč«, v okviru katere beležimo izjave, za katere menimo, da so laži ali zavajanja, jih komentiramo in zavrnemo z argumenti, prodajalcem buč pa te z največjim veseljem vrnemo. Gre za našo, večinoma spletno, a občasno tudi terensko kampanjo, sestavljeno iz izjav, komentarjev in duhovitih (obdelanih) fotografij, s katerimi želimo širši javnosti, predvsem pa mladim, sporočiti, da prazne besede in lažne obljube niso dovolj. Politikom, novinarjem in vsem drugim »prodajalcem buč« pa tako na svoj način sporočamo, da jih poslušamo in – slišimo.

Na naši spletni strani ter na naših kanalih na družbenih omrežjih objavljamo premisleke in komentarje o mladinski problematiki, anomalijah na trgu dela in številnih drugih družbenih temah, zato vedno znova iščemo ljudi, ki znajo kritično miselnost preliti v pisane besede.

Priprava in vodenje delavnic ter posvetovanj

Eno ključnih področij našega delovanja je izvajanje delavnic, posvetovanj in usposabljanj. Naj jih naštejemo le nekaj:

  • Delavnica za srednje šole: Vse, kar moram vedeti, preden vstopim na trg dela
  • Pravice iz dela, pravice v času brezposelnosti, pravice pri različnih oblikah dela (avtorska pogodba, podjemna pogodba, študentsko delo, redna zaposlitev, pripravništvo …)
  • Vse, kar moram vedeti o študentskem delu
  • Vse, kar moram vedeti, preden podpišem pogodbo o zaposlitvi
  • Usposabljanje za vodjo projektov (projektni menedžment)
  • Usposabljanje za komunikatorja_ko (komunikacija, stiki z javnostmi, zagovorništvo)
  • Posvetovanja z mladimi o različnih temah: kaj so potrebe mladih v lokalnem in nacionalnem okolju; kakšni ukrepi so potrebni za zmanjševanje brezposelnosti mladih; kako se lahko mladi bolj aktivno vključimo v oblikovanje različnih politik in podobno.

Delavnice izvajamo z metodami mladinskega dela. Če te zanima izobraževanje mladih ali izpeljava posvetovanj z mladimi o različnih temah, te z veseljem vpeljemo v delo.

Prijava projektov in sodelovanje pri njihovi izvedbi

Naše delo velikokrat poteka tudi na podlagi različnih projektov, ki jih pripravimo. Trenutno so v teku trije različni projekti, vedno znova pa načrtujemo nove. Vabimo vse, ki imate razne projektne ideje, ki bi se radi spoznali s tem, kako poteka priprava projekta, prijava projektne ideje na različne razpise, vodenje projektov itn., da se nam pridružite.

Na Sindikatu Mladi plus počnemo še ogromno drugih stvari, pri svojem delovanju pa vseskozi izhajamo tudi iz pobud naših aktivistk in aktivistov. Če te torej zanima kakšno od naštetih področij, ali pa se na splošno zanimaš za tematike, povezane z mladimi, svetom dela, sindikati in podobno mladih, imaš morda nekaj svojih idej o tem, kaj vse bi lahko počeli, ali pa želiš zgolj izvedeti več o naši organizaciji, nam piši na info@mladiplus.si.

Prijave zbiramo do 1. februarja, in sicer tako, da izpolniš tale obrazec.

Aktivistično delo na Sindikatu Mladi plus je tudi plačano.

Veselimo se skupnega dela, druženja in ustvarjanja!