Pomembna irska delavska zmaga

Pomembna nedavna delavska zmaga prihaja z Irske: tam so na začetku meseca uradno prepovedali t. i. zero-hour contracts, sporno, izjemno prekarno obliko dela, pogosto uporabljeno prav na Otoku, ki delavkam in delavcem zagotavlja zelo majhno stopnjo predvidljivosti delovnega časa in zagotovljenega dela. To v praksi pomeni, da posameznik nima stalnega urnika in dela samo takrat, ko ga delodajalec potrebuje, ta pa pri zagotavljanju dela nima nikakršnih obveznosti.

“Irish unions have won three key rights for zero-hours workers, that UK workers don’t yet have:

  1. Zero–hour contracts are now banned, in almost all circumstances.
  2. Workers have the right to compensation from their employer if they turn up for a shift but are sent home without work.
  3. Workers are entitled to guaranteed hours of work that reflect their normal working week.”

Več v članku: A ban on zero-hours contracts – a victory for Irish unions